Αναβάθμιση Χρηματοκιβωτίων και Συστημάτων Ασφαλείας


Με ποιους τρόπους μπορεί να αναβαθμιστεί ένα παλιό χρηματοκιβώτιο;

Πως μπορούν να εφαρμοστούν οι νέες τεχνικές αποτροπής κλοπής και προστασίας  προσωπικού & εμπορευμάτων σε ένα παλαιότερο σύστημα ασφαλείας, εξοικονομώντας πόρους σε ένα επαγγελματία;

Θέματα όπως συναγερμός & ελεγχόμενη πρόσβαση, περιγραφή παλαιών & σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, χειρισμός κουμπιού πανικού κ.α., θα αναλυθούν  το Σάββατο, 20/10/2018 και ώρα 19.00 στο χώρο του ΣΚΩΘ (stand16), από την εταιρία TIGER SAFES.