Διαπιστεύσεις

Για να εκδοθούν οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων και τεχνικών που θα καλύψουν τις εκδηλώσεις της Kosmima, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα ονόματα και τα στοιχεία των Μέσων που εκπροσωπούν στο αρμόδιο Τμήμα της HELEXPO, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του γεγονότος.
Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των ονομάτων, θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail στους ενδιαφερόμενους, διαμέσου ειδικής πλατφόρμας της HELEXPO.
Η πρόσβαση στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα επιτρέπεται μόνο σε όσους θα πληρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πληροφορίες

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Διαφημίσεων, Τύπου & Social Media

Τ. 2310 291612 / 2310 291642 
Ε. press@helexpo.gr / rk@helexpo.gr